Nigiri / Sashimi

Sushi

Albacore


Ama-Ebi


Ebi


Hamachi


Hokkigai


Hotategai (Japon)


Ika


Ikura


Inari


Kani


Kani-Kama


Maguro


Massago


Mirugai

Rising Sun


Saumon fumé


Shime-Saba


Shiromi


Spicy Scallop


Syake (biologique)


Tako


Tamago


Tempura Shiso


Thon Dynamite


Tobiko


Unagi


Uni